Coaching

Persoonlijke groei

Coaching is een vorm van individuele begeleiding, gericht op het initiëren en bevorderen van persoonlijke groei. De cliënt kan inzicht krijgen in zijn vraagstuk(ken) door er op een veilige en respectvolle manier contact mee te maken. Om er vervolgens op een liefdevolle manier afscheid van te nemen. Vaak zijn dit oude patronen die al zo lang deel van ons zijn dat we niet meer weten waar ze vandaan komen of hoe ermee om te gaan. Micha weet maar al te goed uit eigen ervaring dat deze patronen of overtuigingen ons behoorlijk in de weg kunnen gaan zitten.
Als coach gebruikt Micha diverse methoden en technieken in zijn coaching. Gedurende een zesjarige opleiding tot Professioneel Coach bij Licht & de Boer, heeft hij verschillende mensen succesvol gecoacht, in sommige gevallen na een familieopstelling met de cliënt.

Methoden & Technieken

De methoden en technieken die Micha gebruikt zijn onder andere:

NLP – NeuroLinguistisch Programmeren bestaat uit technieken en modellen die je helpen met bewustwording en met het communiceren met jezelf en anderen. NLP maakt je duidelijk dat het idee dat wij over iets of iemand, inclusief en misschien juist onszelf, hebben niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Hierdoor verkrijg je inzicht in de wijze waarop je je hebt opgesteld in de wereld om je heen. Vanuit dit inzicht kun je nieuwe doelen stellen en keuzes maken.
Transactionele Analyse – deze methode gaat uit van ervaringen in de vroege levensjaren, die ervoor zorgen dat de mens besluiten over zichzelf en zijn omgeving neemt. Deze besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van leven. Bij negatieve besluiten worden groei en ontwikkeling geremd, met als basisidee ‘Ik ben niet OK, jij bent niet OK’. Door deze besluiten te analyseren en om te buigen kan dit basisidee worden veranderd en verbeterd.
Systemisch Coachen – ieder mens maakt onderdeel uit van een familiesysteem, zowel het systeem van het heden als die van het verleden. Binnen dit systeem worden emotionele verwondingen en verstrikkingen doorgegeven, die een sterke invloed kunnen hebben op het leven van nu. Systeemwerken, waar systemisch coachen maar ook bijvoorbeeld familieopstellingen onderdeel van is, maakt deze verstrikkingen zichtbaar, en kan je helpen hier op liefde- en respectvolle wijze afscheid van te nemen.
Karakterstructuren – vanaf onze vroege jeugd ontwikkelen we gedragingen, uitingen en overlevingsstrategieën om ons staande te houden in een vaak bedreigende wereld. Deze zogeheten karakterstructuren blijven we ons leven lang gebruiken, om stress of onveiligheid hanteerbaar te maken.
De leer van de karakterstructuren bekijkt de oorsprong van de patronen in je gedrag, en helpt je deze te doorgronden. Hierdoor ben je beter in staat om vervelende en soms destructieve gedragspatronen te herkennen en te vermijden.

De praktijk

Na een kennismaking en een intakegesprek besluiten jij en Micha of er een aansluiting is tussen jouw behoefte en wat Micha voor je kan betekenen. Het intakegesprek duurt maximaal 45 minuten.
Als jullie besluiten om een coaching traject in te gaan worden in overleg duidelijke afspraken gemaakt. Besproken wordt bijvoorbeeld hoe vaak jullie elkaar gaan zien, en eventuele andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.
Het kan natuurlijk ook gebeuren dat jij om welke reden dan ook liever met een andere coach gaat werken. Of dat Micha denkt dat een andere benadering beter voor je is. Micha kan je als je wilt verwijzen naar verschillende andere coaches en counsellors.