Familieopstellingen

Opstellingen zijn gebaseerd op Systemisch Werk, een fascinerende manier van werken dat vooral bekendheid heeft gekregen door het werk van de Duitse familie- en psychotherapeut Bert Hellinger en Franz Rupert. Hellinger en Rupert hebben ontdekt dat ieder mens sterk beïnvloed wordt door het systeem waarvan hij deel uitmaakt. Het eerste en tegelijk belangrijkste systeem is het gezin van herkomst en de familie er omheen. Dit systeem heeft een grote invloed op het leven en welzijn van de mens.

Een andere manier van kijken

De familietherapie, gebaseerd op Systemisch Werk, die Bert Hellinger ontwikkelde, richt zich op de biologische wortels van de cliënt. Door deze biologische wortels te onderzoeken en te ontwarren worden de belemmeringen in de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt weggenomen.

Het uitgangspunt voor de familieopstelling is de hier en nu situatie van de cliënt. Deze situatie wordt vervolgens in verband gebracht met ingrijpende gebeurtenissen in het familiesysteem. Gebeurtenissen uit een (ver) verleden, die binnen het systeem van generatie op generatie worden doorgegeven. En waar de cliënt zich vaak niet van bewust is. Onbewust draagt de cliënt de last uit het verleden mee, wat zich kan uiten in problematische relaties met familieleden of zichzelf, een gevoel van ontworteling, of zelfs fysieke en psychische klachten.

Het bewust worden van gebeurtenissen uit het verleden geeft inzicht in de persoonlijke problemen, maar leidt ook tot begrip voor het waarom van het gedrag van familieleden, in het heden en het verleden. Hierdoor kan de liefde in een systeem weer gaan stromen.

René (51):
De afgelopen 10 jaar ben ik tegen verschillende dingen aangelopen. Patronen uit mijn jeugd, uit mijn opvoeding, die me in de loop der jaren dwars zijn gaan zitten. Na een burn out is me duidelijk geworden dat ik hier iets mee moet, en ben ik op zoek gegaan naar manieren om dit te veranderen.Achteraf bezien heb ik me in mijn zoektocht laten leiden door mijn patronen: ik heb het altijd gezocht in het rationele. Wat me veel gebracht heeft, maar waar ik op een gegeven moment wel tegen een grens aan gelopen ben.

Eind 2010 heb ik een familieopstelling gedaan bij Micha, en dat is voor mij een openbaring geweest. Voor het eerst heb ik mijn problemen en patronen vanuit emotie kunnen zien. De opstelling heeft me laten zien waar de verstrikkingen en patronen binnen mijn familie vandaan komen. Emotioneel, en heel mooi, om de oorzaak van deze patronen te zien. En te herkennen. Ik merk dat dit een volledig andere impact heeft dan de meer rationele kijk. De afgelopen maanden is er veel veranderd, zowel in mezelf als in de relatie met mijn familie. Eigenlijk alleen maar positief, ondanks dat het best zwaar was, heb ik veel meer vrede met mezelf, en heb ik een patroon van schuld leggen en een slachtofferrol zoeken los kunnen laten. En dat is voor mij een bevrijding…

De methode

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak de ouders en broers en zussen van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers aan de opstelling uitgekozen als representanten. Deze representanten worden door de vragende deelnemer ten opzichte van elkaar in de ruimte geplaatst, indien nodig geholpen door de begeleider.

Door de representanten te plaatsen ontstaat een tableau-vivant, een levend schilderij, dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien. De begeleider brengt de ‘familieleden’ in beweging, en vraagt ze de gevoelens ten opzichte van elkaar te uiten. Hierdoor komen verstrikkingen en oude familiepatronen aan het licht. Verstrikkingen en patronen uit het verleden, die kunnen leiden tot problemen in het huidige leven van de deelnemer.

Effecten

Een familieopstelling geeft inzicht in de problemen uit het verleden, die doorwerken in het leven van vandaag. Door deze problemen te onderkennen en erkennen kunnen de levenslange patronen doorbroken worden, en gewerkt worden aan een gelukkiger en minder beladen toekomst.

De effecten van de sessie zijn afhankelijk van de opstelling vaak al op korte termijn voelbaar. Het is ook mogelijk dat het langer duurt voor de effecten voel- en merkbaar worden.

De praktijk

Familieopstellingen worden periodiek ingepland. In de agenda kun je de data hiervoor vinden. Je kunt je dan telefonisch aanmelden of via de website. Een intake gesprek is meestal niet nodig, de opstelling doet zelf het werk. Bij aanvang van de opstelling is altijd een inleidend gesprek waarbij jij je vraag kunt toelichten. Er geldt een minimum van 6 deelnemers. Je krijgt uiterlijk twee dagen van tevoren bericht of het doorgaat. Mocht dit niet het geval zijn dan verplaatsen we in overleg de opstelling naar een volgende datum op de agenda. Je kunt tussentijds een afspraak voor een coaching gesprek maken mocht je daar behoefte aan hebben.

Er is ruimte voor het inbrengen van in totaal 3 vragen.

Je kunt komen als inbrenger van een vraag, maar ook als representant

Opsteller: Micha van der Klis

Bijdrage: voor het inbrengen van een vraag: € 95,-

Voor het aanwezig zijn als representant: € 35,-