Ashtanga yoga

Sri K. Pattabhi Jois, de grondlegger van de Ashtanga yoga, ontdekte dat de adem de sleutel is tot het energetische lichaam, en gebruikte deze in combinatie met de houdingen en het activeren van zogenaamde energiesloten in het lichaam. Het doel wat hij hiermee bereikte was dat Ashtanga zich niet beperkt tot het gezond maken van het (oppervlakkige) fysieke lichaam, maar tevens het energetische lichaam stimuleren en gezond maakt. Het stimuleren en reinigen van het energetische lichaam vergroot ook het geestelijk welzijn.

Ashtanga yoga als levensstijl

Ashtanga yoga oftewel 8 ledematen yoga is een traditionele vorm van yoga. Wij doceren de fysieke vorm maar het is veel meer. Deze vorm van yoga is ook een levensstijl. Ashtangi’s beoefenen de 8 ledematen om te komen tot een staat van bodhi oftewel verlichting. Deze ledematen omvatten het volgende:

 1. Yama verwijst naar de vijf onthoudingen
  • Ahimsa: geweldloosheid
  • Satya: waarheid
  • Asteya: niet stelen
  • Brahmacharya: beperkt seksueel contact met eigen partner
  • Aparigraha: niet hechten aan bezittingen
 2. Niyama verwijst naar de vijf voorschriften
  • Shaucha: lichamelijke reinheid
  • Santosha: tevredenheid met wat we hebben
  • Tapas: gedisciplineerd leven
  • Svadhyaya: zelfbeschouwing, jezelf ontwikkelen
  • Ishvarapranidhana: geloven in een hogere macht
 3. Asana: lichamelijke oefening
 4. Pranayama: ademhaling
 5. Pratyahara: terugtrekking van de zintuigen
 6. Dhāraṇā is het fixeren van de aandacht van de geest (chitta) op één punt of object.
 7. Dhyāna is de gestage, ononderbroken stroom van de aandacht op dat object.
 8. Samadhi: volledige overgave

Luister hier naar de Ashtanga opening & closing prayer door Micha’s leraar, Lino Miele.

Deze les wordt gegeven door Micha